• cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeStop

Šraf za drvo sa ravnom glavom VDR

Šraf za drvo sa ravnom glavom VDR

Šraf za drvo sa ravnom glavom VDR
Oznaka Dimenzija šrafa
VDR 3,0 x 16
VDR 3,0 x 20
VDR 3,0 x 25
VDR 3,0 x 30
VDR 3,5 x 16
VDR 3,5 x 20
VDR 3,5 x 25
VDR 3,5 x 30
VDR 3,5 x 35
VDR 3,5 x 40
VDR 4,0 x 16
VDR 4,0 x 20
VDR 4,0 x 25
VDR 4,0 x 30
VDR 4,0 x 35
VDR 4,0 x 40
VDR 4,0 x 45

Comments are closed.