• cubeRandom

 • block

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

 • cubeStop

B-AP

B-AP

Pogodni za:

Beton>B15, kamen i čvrste materijale.

Za pričvršćivanje

Ograda, rukohvata, rešetki, podupirača, konzola, mašina, metalnih konstrukcija i profila.

Opis:

 • Koristi se za laka i srednja opterećenja,
 • Geometrija gužvajućeg dela i njegov vrh garantuje max. širenje u svim slučajevima,
 • Separacija gužvajuće zone i prilagodljivost dužine, sprečavaju oštećenje navoja a u slučaju demontaže navoj se lako izvlači.
Oznaka sraf kutija Index
B-AP 6,0×60 4 B-0464
B-AP 6,0×95 4 B-0465
B-AP 8,0×70 4 B-0466
B-AP 8,0×80 4 B-0467
B-AP 8,0×100 4 B-0468
B-AP 8,0×120 4 B-0469
B-AP 10,0×60 4 B-0470
B-AP 10,0×80 4 B-0471
B-AP 10,0×100 4 B-0472
B-AP 10,0×120 4 B-0473
B-AP 12,0×80 2 B-0474
B-AP 12,0×100 2 B-0475
B-AP 12,0×120 2 B-0476

Comments are closed.